Földünk számtalan országában használnak kiegészítő pénzeket. Ezek sokkal ellenállóbbá teszik a gazdaságot, azáltal, hogy segítik az emberek és a vállalkozások egymás közötti csereügyleteinek elszámolását. Úgy gondoltuk, hogy tennünk kell azért, hogy többen megismerjék azokat az elveket és rendszereket, amik sok millió ember életét teszik kiszámíthatóbbá. Az alábbi ismertető az Új pénz egy új világnak című könyvben olvasható, amit ingyenesen le lehet tölteni innen vagy megrendelhető innen.

 

Az egyiptológia felfedi, hogy a nők privilegizált helyzetet élveztek az egyiptomi társadalomban, különösen, ha a kor és az utána következő időszakok többi társadalmával hasonlítjuk össze.

 

 

Jogi státusz

 

Max Müller történész szerint „az ókori vagy a modern világban egy nép sem adott olyan magas jogállást a nőknek, mint a Nílus völgyének lakói”.  Az ókori egyiptomi nők jogi helyzete nemcsak a kor többi társadalmához képest volt kivételes, de sok mai országnál is fejlettebb volt.


Janet H. Johnson egyiptológus így ír: "Már a legkorábbi megmaradt feljegyzések (Az Óbirodalomból) is azt bizonyítják, hogy a nők a férfiakéval egyenlő jogállást élveztek (tekintet nélkül arra, hogy egyedülállók, házasok, elváltak vagy özvegyek voltak). Az egyiptomi nők a férfiakhoz hasonlóan jogilag felelősek voltak saját tetteikért és személy szerint felelősségre vonhatók mind polgári, mind büntetőügyekben. Joguk volt ingatlant és más vagyontárgyakat vásárolni, birtokolni és eladni. Saját nevük alatt szerződéseket köthettek, pert indíthattak és perelhetőek voltak, részt vehettek bírósági tárgyalásokon esküdtként, és tanúként aláírhattak jogi dokumentumokat. A nőknek számos joguk volt, és készek is voltak kiállni ezekért."

 

 

Házasság

A házassági szerződések elsősorban a pénzügyi kérdésekkel foglalkoztak, és „nagyon előnyösek voltak a feleség számára. […] Mindkét fél elválhatott a másiktól bármilyen indokkal, de a szerződés felmondásának gazdasági következményei miatt a férj kétszer is meggondolta, hogy elváljon-e”. Válás esetén a nők általában megkapták gyermekeik felügyeleti jogát. Ez éles ellentétben áll a „patriarchális Rómával, ahol egy terhes özvegyasszonynak törvényi kötelezettsége volt, hogy felajánlja születendő gyermekét az elhunyt férj családjának, és ha nekik nem kellett, csak akkor tudta saját maga felnevelni”. 

Az egyiptomi nők megválaszthatták, kihez mennek férjhez, társadalmi osztálytól függetlenül – akár egy rabszolgához vagy egy külföldihez is hozzámehettek. Ez szintén jelentősen különbözött a kor többi társadalmának szokásaitól. Egyiptomi uralkodásuk alatt a rómaiak bonyolult öröklési szabályozást vezettek be, nyomást gyakorolva az egyiptomiakra, hogy csak saját társadalmi osztályukon belül házasodjanak.

Mint ahogy számos, a nők számára előnyös szokásban, Ízisz a házasságban is központi szerepet játszott: „ő volt a házassági szövetség fenntartója”. Az esküvői szertartáson a férj Ízisz nevében tett „ünnepélyes esküt, hogy tisztelni fogja felesége akaratát”. 

 

 

A nők munkája

A karrier és munka tekintetében a nők számos pozícióból kiszorultak; nem lehettek például városvezetők, királyi írnokok, illetve nem űzhettek szobrász-, ács- vagy kertészmesterséget.


A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a férfiak sem vehettek részt minden tevékenységben. Egyiptom két legfontosabb iparágában, az élelmiszer- és vászonkészítésben szinte csak nők dolgoztak.

Egyiptomban a legfontosabb iparág a lent használó vászonkészítés volt. A vászon az élők és a holtak esetében is központi jelentőségű volt – egyetlen mumifikációhoz majdnem 1000 négyzetméter vászonra volt szükség.  Ahogy a középkorban is, a nők a vászonkészítés minden munkafázisában részt vettek: a len betakarításában, gerebenezésben, előfonásban, fonásban és a vászonszövésben is. A vászon gyakran tömeggyártásban, gyárszerű intézményekben készült, egy munkavezető irányítása alatt, aki általában nő volt. Ezek a nők pénzt kaptak a munkájukért, és a „szövőnők házának felügyelője” címet viselték. Csak az Újbirodalom késői éveiben vált lehetővé, hogy egy-két férfi is belépjen a vászonkészítő mesterségbe.

Sok nő ért el magas beosztást a közigazgatásban és az udvarban. A nők lehettek a fáraók és családjuk személyi cselédei, „pecsétőrök”, azaz kincstárnokok, és a temetéseket végző papság vezetői is. Erről számos írásos bizonyíték áll rendelkezésre az Óbirodalom korából.

 

 

Női uralkodók

Míg a nők láthatóan egyenrangúak voltak a férfiakkal, sőt néhány jogi és más értelemben még előnyöket is élveztek, a legnagyobb hatalommal felruházott személy – a fáraó – szinte mindig férfi volt. Szinte mindig, de nem kizárólag. Nem voltak ritkák a régensnők, azaz fiatal fáraók szülei, akik fiuk nagykorúvá válásáig irányították a birodalmat. Azonban még ennél is fontosabb, hogy i.e. 3000 és 1000 között Egyiptomnak négy női fáraója is volt.

Ninetjer, a második dinasztia (i.e. 2770 –2649) fáraójának uralkodása alatt „eldöntetett, hogy nők is betölthetik a királyi hivatalt”. 

Bár a gyakorlatban ritkán került nő a fáraói trónra, már az is egészen kivételes, hogy ennek nem volt ideológiai vagy teológiai akadálya, és jól mutatja az ókori Egyiptom világnézetét. Még különlegesebbé teszi ezt az a tény, hogy számos mai nagyhatalomnak, mint az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország vagy Japán, még sosem állt nő az élén.

 

 

A nők és a költészet

Egy további párhuzam az érett középkorral az egyiptomi szerelmi költészet, amely számos tulajdonságában hasonlít a lovagi szerelem költészetéhez. A mai tudásunk szerint az ókori egyiptomi volt az első nép, amelynek szerelmi költészete volt. Az akkori görögök legnagyobb ámulatára az egyiptomi nők gyakran ragadták magukhoz a kezdeményezést az udvarlásban, verseken és szerelmes leveleken keresztül megszólítva a szeretett férfit, és akár házasságot is ajánlottak neki.

Modern szemszögből nézve – ha figyelembe vesszük a nők jogainak kiszélesedését napjainkban – az egyiptomi kultúra középpontjában inkább a férfiak álltak. Azonban jobban megérthetjük, milyen kivételes helyzetben voltak a nők, ha összehasonlítjuk a kor más civilizációival.

 

 

A fentiek az Új pénz egy új világnak című könyvben olvashatóak. Ha érdekelnek a kiegészítő pénzekkel kapcsolatos további érdekességek, akkor ingyenesen a teljes könyvet innen le tudod tölteni vagy megrendelheted a Libri weboldalán.