Földünk számtalan országában használnak kiegészítő pénzeket. Ezek sokkal ellenállóbbá teszik a gazdaságot, azáltal, hogy segítik az emberek és a vállalkozások egymás közötti csereügyleteinek elszámolását. Úgy gondoltuk, hogy tennünk kell azért, hogy többen megismerjék azokat az elveket és rendszereket, amik sok millió ember életét teszik kiszámíthatóbbá. Az alábbi ismertető az Új pénz egy új világnak című könyvben olvasható, amit ingyenesen le lehet tölteni innen vagy megrendelhető innen.

 

 

A nőközpontú társadalmak vizsgálata rávilágít, hogy egy, a miénktől eltérő archetípus-szemlélet és pénzrendszer milyen hatással lehet életünkre és társadalmunkra. A vizsgálatnak ki kellett terjednie a múlt civilizációira is, mivel a legtöbb, természethez közelebb élő és matriarchális társadalom megsemmisült, a felismerhetetlenségig adaptálódott gyarmatosítóinak szabályaihoz, vagy más módon lett a modern világ nyomásának áldozata. Azonban szerencsére van legalább egy ismert kivétel: egy szokatlanul ősi formában fennmaradt kultúra, amely még ma is létezik, és megtartotta kulturális örökségét és pénzrendszerét. 

 

 

A kivételes Bali

 

Kanyargó rizsföldek, felhőkbe vesző vulkánok, sűrű esőerdők, türkizkék tenger, vallási szobrok és végtelen számú színes fesztivál fogadja a turistákat, akik minden évben milliószám érkeznek Bali szigetére. Bali az Indonéz szigetcsoport tagja, többségében iszlám vallású nép lakja, amely büszke arra, hogy megőrizte sajátságos hindu kultúráját is. Sok trópusi szigethez hasonlóan Bali gazdasága is a turizmusból nyeri bevételei egy részét. Azonban Bali különbözik a többi turistaparadicsomtól. A különbséget az a szó szerint több ezernyi kulturális és vallási esemény jelenti, amelyeket minden évben megtartanak Balin. Ezen szertartások legtöbbjét nem a turisták szórakoztatására rendezik, hanem Bali lakóinak és istenségeinek szólnak.

A templomi táncegyüttesek játszanak a turistáknak is, hogy új hangszereket és ruházatot tudjanak vásárolni maguknak, azonban nem a pénzkereset az elsődleges céljuk. A többi csendes-óceáni sziget – Hawaii, Fidzsi, vagy Tahiti – tánccsoportjai elsősorban a turistáknak szóló fellépésekből élnek.

Bali kivételes kultúrája további vizsgálódásra sarkall. Mi a titka annak, hogy ilyen ellenállóak a külső hatásokkal szemben? Hogyan őrizték meg ősi kultúrájukat, amikor ez oly sok más népnek nem sikerült? Hogyan lehet, hogy egy olyan nép, amelynek egy főre jutó GDP-je az amerikai GDP nagyjából egytizede, talál rá időt, pénzt és erőforrást, hogy ilyen extravagáns ünnepségeket tartson egész évben? Ezen kérdések megválaszolásához vizsgáljuk meg e szokatlan társadalom legfontosabb tulajdonságait.

 

A közösség színtere: a bandzsar

 

A balinézek életének és kultúrájának fontos eleme a közösség. Sok fontos tevékenység, mint a rizstermesztés vagy a fesztiválok és vallási ceremóniák bonyolult előkészítő munkálatai, nemcsak egy család és a család barátainak az együttműködését igényli, hanem alkalmanként az egész közösségét is.

Bali társadalmi együttműködése és rendje egymással összefüggő, helyi szervezeti struktúrákon keresztül valósul meg. A legjelentősebb társadalmi szerveződések, amelyeknek a balinézek máig tagjai, a következők:

•  subak: öntözési szövetkezet a rizstermesztéshez

•  pemaksan: a vallási rituálék szervezése

•  bandzsar: a legfontosabb szerveződés, amely a közösség társadalmi együttélését irányítja.

 
Ezek a szerveződések integrált társadalmi szövetet alkotnak, amely erősíti a közösséget és az egész kultúrát.

A bandzsar az elsődleges polgári szerveződés Balin. Alulról szerveződik és decentralizált, nagyon demokratikus és együttműködésre alapuló rendszerben működik. A bandzsarról már i.sz. 914-ből is vannak írásos emlékek (egy évszázaddal az érett középkor előttről). A rendszer hosszú fennállása nagymértékben köszönhető rugalmasságának. A Balin lakó Fred B. Eiseman antropológus így magyarázza ezt: „A bandzsar még az olyan családok életében is nagy szerepet játszik, akik már generációk óta a nagyvárosokban laknak.

Minden család egy taggal képviselteti magát a kramában, azaz a bandzsar tanácsban, ahol mindenkit egyenlő jogok illetnek meg, és egy szavazattal rendelkezik. A gazdagabb vagy magasabb kasztba tartozók sem bírnak magasabb státusszal. A havi találkozókon új tevékenységekre tesznek javaslatokat, és megbeszélik a folyamatban lévő ügyeket. Az egyes ügyekre fordítandó időt és pénzt is ilyenkor ítélik oda, általában többségi szavazással. Röviden, a bandzsar közösségalapú tervező és végrehajtó egységként működik, amely minden tevékenységéhez meghatározza a szükséges költségkereteket.

Bali vezetői a bandzsart, ezt a kölcsönös együttműködésre épülő rendszert tartják a balinéz kultúra legfőbb megtartójának.

De mi tartja össze a bandzsart?

 

Egy kiegészítő pénzrendszer

A bandzsar lelke Bali kettős pénzrendszere. A hagyományos indonéz pénznem a rúpia, de emellett létezik a najahan bandzsar, azaz „a bandzsar javára végzett munka”, amely egy időalapú pénz, körülbelül három órának megfelelő elszámolási egységgel. A tény, hogy két pénz is elérhető, kivételes rugalmasságot kölcsönöz a rendszernek a helyi erőforrások kihasználására.

Átlagosan a bandzsar hét-tíz különböző projektet indít havonta, kicsiket és nagyokat egyaránt. Ehhez felbecsülik azt, hogy az egyes családoknak milyen mértékben kell hozzájárulniuk a projekthez, rúpiában és najahanban egyaránt. Szegényebb bandzsarok esetén a pénztárca a szűk keresztmetszet, a gazdagabbaknál pedig az időráfordítás biztosítása problémásabb. Az összes bandzsar ezt a két „pénznemet” használja, azonban az arányuk projektenként és bandzsaronként különbözhet.

A közösség tagjai az együttműködés biztosítására fontosabbnak tartják a najahan bandzsart, mint a rúpiát. Az időbefektetések fontosságát a projekt megvalósulásában jól mutatja a kiszabott büntetés mértéke. Ez nem rúpiában kiszabott büntetés, hanem kiközösítés: ha valaki háromszor egymás után nem vesz részt a közösség döntéseinek végrehajtásában, azt kizárják a bandzsarból. Ez a balinéz kultúrában megsemmisítőleg hat: Clifford és Hildred Geertz szerint „a balinézek még ma is úgy gondolják, hogy a kramából (a bandzsar tanácsból) való kizárás rosszabb, mint a halál”. 

Mindehhez hozzátartozik, hogy a rúpiát Balin csak azóta használják, hogy Indonézia az 1940-es években elnyerte függetlenségét. Addig a hivatalos nemzeti valuta a holland forint volt. A najahan bandzsart már az írásos emlékeknél régebben használják, mint időalapú fizetőeszközt, a bandzsar fő pénzügyi csereeszköze pedig egy furcsa alakú érme volt, közepén tradicionális négyzet alakú lyukkal. Ezt a pénzt uang kepengnek („pénzérme”) hívták.

Ezt a pénzfajtát az 1950-es években betiltották, és 1970-es évekre teljesen eltűnt. 

 

Az uang kepeng és az árfolyam

 

A balinézeket csak akkor kényszerítették rá, hogy a holland forint és az uang kepeng helyett elfogadják az indonéz rúpiát, amikor Indonézia visszanyerte a függetlenségét, és új nemzeti bankrendszert, valamint valutarendszert vezettek be. A nem hivatalos források szerint azonban az uang kepenget a bandzsarok még az 1970-es évek elejéig használták csereeszközként.

Tudnunk kell, hogy az uang kepeng volt a népszerűbb pénz. Ez a kiegészítő pénz és a rúpia funkcionálisan teljesen eltérő pénzek voltak. A helyi pénz felváltása a hivatalos fizetőeszközzel nem egyszerűen a pénz megváltoztatását jelentette: megváltoztatta Bali pénzrendszerének egész dinamikáját. Bár mindkét valutának volt kamata, a két rendszer teljesen különböző volt. A rúpiánál az összes modern nemzeti valutához hasonlóan, a kamatot automatikusan számítják fel. Az uang kepeng esetében azonban a kamat kevésbé volt formális, jóval rugalmasabb volt, és nem halmozódott fel az idő előrehaladtával. A kamatot vissza lehetett fizetni uang kepengben, vagy akár áruval és szolgáltatásokkal, mint a betakarításban vagy egy ceremónia előkészületeiben való segítség. Ráadásul ennek a pénznek nem volt hivatalos korlátozása. Az uang kepeng mindig rendelkezésre állt.

 

A kiegészítő valuták – különösen az uang kepeng  és a najahan bandzsar – a bandzsar-rendszer gerincét képezték több mint ezer éven át. Ez a kettős pénzrendszer megőrzi a közösségi szellemet és a kollektív kulturális kifejezésformákat, mert nagyobb szabadságot ad a helyi projektek és a különféle tevékenységek kiválasztásában. A szegényebb régiók bandzsarjai olyan projekteket indíthatnak, amelyek inkább időt igényelnek, mint például a nagy templomi tánc, a kecsak, amelyhez hagyományosan sok ember kell. A gazdagabb negyedek, ahol kevésbé számítanak a költségek, inkább olyan projektekbe fognak, amelyeket rúpiában lehet fizetni. 

A bandzsar-rendszer túlmutat a vallási és kulturális események szervezésén, és olyan társadalmi projektekben is részt vesz, mint az iskola- vagy útépítések, különösen akkor, ha a központi kormány nem tud forrásokat biztosítani ezekre. Röviden, ezek a helyi erőforrások könnyen bevethetők célkitűzések egész sorának elérésére, a helyi közösség döntése szerint.

 

 

Egyensúly és bizalom

 

Az archetípusrendszeren és kettős pénzrendszeren kívül van még egy dolog, ami kivételes Balin, és ami megkülönbözteti Bali társadalmát a többi országétól. Ez a tényező a bizalom. Térjünk vissza egy kicsit Dr. Bernice Hill felosztására, a gazdagság szent sebeire, amelyek leírják, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a gazdagoknak a mai világban: az elvárások béklyóival, az elszigeteltség érzésével és az ezzel összefüggő gyanakvással barátaik és családjuk iránt, a diszfunkcionális családi kapcsolatokra való hajlammal és saját maguk folyamatos megkérdőjelezésével. Megállapítottuk, hogy ezek mindegyike összefügg a bizalom hiányával a kapcsolatok egyes szintjein. Bár az alsó és középosztálybeliek problémái némileg különbözőek, ők is szenvednek a bizalomhiánytól; úgy érzik, nem bízhatnak sem embertársaikban, sem abban, hogy fenn tudják tartani életszínvonalukat egy olyan társadalomban, amely csak hagyományos nemzeti valutákat használ.

Amikor az emberek elszegényednek, és arra kényszerülnek, hogy fizetéstől fizetésig éljenek anélkül, hogy munkájuk vagy szociális juttatásaik biztonságban lennének, egyre jobban aggódnak saját és családjuk puszta túléléséért. Ebben a rendszerben az embereknek lépten-nyomon meg kell küzdeniük a hiánnyal, a versennyel és a jang-árnyékokkal.

Teljesen más viselkedésformák uralkodnak egy olyan társadalomban, ahol egy csereeszköz mindenki számára rendelkezésre áll, legyen az akár pénz, idő, vagy bármi, amivel a társadalom tagjai hozzá tudnak járulni a közösség boldogulásához. Az embereknek nagyobb a biztonságérzetük, úgy érzik tartoznak valahova, jobb az önismeretük, valamint nincs szükségük az egymástól elválasztó falakra. A kiegészítő pénz rendszerében még a legszegényebbek alapvető igényeit is jóval könnyebb kielégíteni, ezért a gazdagoknak és a szegényeknek sokkal kevesebb okuk van arra, hogy ne bízzanak egymásban, és hogy irigyeljék egymást.

A bizalom, büszkeség, elégedettség, életminőség és az emberi értékek nehezen mérhetők hagyományos eszközökkel. Ezek a tényezők minőségileg más dimenzióban léteznek, ezért nem könnyű statisztikák, lineáris logika vagy számítógépes adatok rendszerében gondolkodni. Ezért gyakran figyelmen kívül hagyjuk az archetípusok egyensúlyát, amely a balinéz kultúrában magától értetődik. Ahogy láttuk, világos összefüggés áll fenn a szent női princípium, a kettős pénzrendszer és egy igazságosabb társadalom között.

 

 

Balin hosszú története van a kettős pénzrendszernek, amely lehetővé tette, hogy ez a gazdag hindu kultúra túlélje a sorozatos inváziókat egészen az 1970-es évekig, amikor az egyik jin-típusú pénzüket, az uang kepenget betiltották. Az elmúlt negyven évben Bali kultúrája és értékrendje lassan erodálódott. Ennek okaként gyakran a tömegmédiát, a tömeges turizmust és a globalizációt hozzák fel. A jin és jang értékek egyensúlyára épülő pénzrendszer eltűnése azonban hasonlóan fontos tényező.

Ez a pénzügyi egyensúly ismét elérhető, ahogyan Bali szigetén már dolgoznak is ezen, mert pontosan értik a pénz funkcionális dinamikáját, valamint pszichológiai és archetipikus alapjait.

 

 

A fentiek az Új pénz egy új világnak című könyvben olvashatóak. Ha érdekelnek a kiegészítő pénzekkel kapcsolatos további érdekességek, akkor ingyenesen a teljes könyvet innen le tudod tölteni vagy megrendelheted a Libri weboldalán.