Üzemeltető cég: ingatlan.com Zrt. (a Bankráció Kft. 100%-os tulajdonosa) (továbbiakban: Üzemeltető)

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045793

Adószám: 14085622-2-41

Az Üzemeltető lehetővé teszi a www.bankracio.hu portál (a továbbiakban: Portál) látogatói számára az általa kifejlesztett, banki termékek összehasonlítására alkalmas programnak (a továbbiakban: Program) az ügyfelek részére történő díjmentes használatát.

A Programban tárolt adatok az egyes pénzügyi intézmények hivatalos üzletszabályzataiból, illetve egyéb nyilvános adataiból származnak.

Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Programban tárolt adatok rendszeresen frissítésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy nem az összes pénzintézet tesz közzé teljes körű, illetőleg naprakész adatokat, ezért nem tudunk kötelezettséget vállalni arra, hogy az összes Magyarországon működő pénzintézet valamennyi elérhető konstrukcióját naprakész adatokkal nyilvántartsuk. Így az esetleges pontatlanságokból származó hibás tájékoztatás miatt felelősséget vállalni nem tudunk. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portál által adott eredmények és adatok nem minősülnek ajánlatnak vagy ajánlati felhívásnak. Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy az Üzemeltető pénzügyi szolgáltatás közvetítését nem végzi.

A Program által készített összehasonlító táblázatban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, szerződéskötési kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek (így különösen: a pénzintézet sem köteles kölcsönnyújtásra). A pénzintézet a kérelem elutasítása esetén semmilyen felelősséget nem vállal a kérelem elutasításából adódó károk vonatkozásában. Ezen adatok (lista) nem helyettesítik az egyes pénzintézetek képviselői által, a kérelemhez kapcsolódó további szükséges adatok és információ birtokában adott személyes és írásos tájékoztatót.

A Portálon elhelyezett Program használata teljes körűen díjmentes. A Programot kizárólag magánszemélyek és cégek használhatják, saját vagy közvetlen hozzátartozójuk érdekében. A Program üzleti célból történő felhasználása tilos és hátrányos jogkövetkezményekkel jár (így különösen: Hpt. szerinti közvetítői tevékenység, adatgyűjtés-, közzététel-, egyebek).

A Portálon feltüntetett adatok, információk közlésekor, a Program programozásakor, az abban tárolt adatok feltöltésekor az Üzemeltető a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, azonban esetleges technikai, rögzítési, illetve nyomdai hibák előfordulhatnak. Az esetleges technikai, adatrögzítési, valamint nyomdai hibákért az Üzemeltető felelősséget nem tud vállalni. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan is.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a Portál használatából, vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak.

A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében a Portál tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag a látogató/ügyfél felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje.

Az Üzemeltető – az ügyfél felhatalmazása alapján és az erre irányuló visszavonási kérelméig - az ügyfél által a Portálon keresztül megadott e-mail címre jogosult eljuttatni hírleveleit.

A Portál tartalma, képi megjelenítése és a Bankráció™ elnevezés az Üzemeltető tulajdona. A Bankráció védjegy használatára az Üzemeltető mellett, annak leányvállalata a Bankráció Kft. is jogosult. Tilos az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Portál (és a Program) tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése vagy bármely egyéb módon történő felhasználása. A Portál (és a Program) tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Programmal kapcsolatos valamennyi jog fenntartva.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználó kijelenti, hogy a Programot és a Portált saját felelősségére használja, és magára nézve a felhasználási feltételeket kötelezőnek ismeri el.

Felhasználási feltételek letöltése PDF formátumban